Vi hälsar på Ocavis Ögonklinik

Ocavis ögonklinik

Allt fler mindre privatägda vårdenheter ansluter sig till MyPick. Vi hälsar på Ocavis Ögonklinik och sätter oss ned med Margrethe Rönbeck, ögonspecialistläkare och verksamhetschef.

Varför har ni ett samarbete med just MyPick?
”MyPick erbjuder en plattform där vårdpersonal och vårdgivare kan få direkt kontakt med varandra. Detta är mycket fördelaktig och skapar transparens i rekryteringsprocessen. Genom MyPick upplever vi personlig service, trygghet och ansvar och önskar genom samarbetet kunna erbjuda patienterna högre kvalitet och ansvar i vården.”

Varför tycker ni att detta är viktigt?
”Vi slipper bemanningsbolag som är fördyrande mellanhänder och ökar transparensen mellan oss och de som ska jobba hos oss. Detta gynnar både oss och personalen vi rekryterar.”

Vad har ni för ambition med samarbetet?
”Ambitionen med samarbetet med MyPick är att nå ut till mer vårdpersonal som vill arbeta hos oss och rekrytera personal, framförallt ögonläkare.”

Hur ser ni på utmaningarna kopplat till kompetensförsörjning inom vården?
”Det är krångligt och mycket dyrt att använda bemanningsföretag.”

Vad tror ni att samarbetet innebär på sikt för era patienter?
”Vi tror samarbetet på sikt innebär ökat kontinuitet i bemanning, vilket ökar chansen för att patienten får träffa samma läkare igen, vilket igen ökar vårdkvaliteten.”

Under hösten 2020 slog Ocavis Ögonklinik upp sina dörrar med visionen att ge deras patienter högkvalitativ ögonsjukvård med undersökning och behandling hos kompetenta ögonspecialistläkare. På uppdrag av Region Stockholm erbjuder de undersökning och behandling med högteknologisk modern utrustning där de hjälper sina patienter med de flesta ögonproblem som exempelvis grön- och gråstarr, besvär med tårkanaler, gula fläckförändringar, tryckmätning, diabetes fotoscreening och laseroperationer för trycksänkning vid glaukom samt av efterstarr.