MyPick inleder samarbete med Capio Närsjukvård

MyPick inleder samarbete med Capio Närsjukvård

MyPick, som har som ambition att transformera hanteringen av hyrpersonal inom vården med hjälp av en transparent digital marknadsplats, har ingått ett samarbete med Capio Närsjukvård.

Samarbetet innebär att Capio Närsjukvård med sina drygt hundra vårdcentraler över hela landet blir först med att erbjuda vårdpersonalen ett alternativ till bemanningsbolagen.

Daniel Olsson, Vice VD på Capio Närsjukvård förklarar: “Vår ambition är att samarbetet skall leda till en stabil och trygg bemanning på samtliga våra vårdcentraler runt om i landet. Det kommer i sin tur att gynna alla 900 000 patienter som idag har valt att lista sig på en Capio vårdcentral“.

En av grundarna Meybod Kia, specialistläkare i allmänmedicin, med erfarenhet av att arbeta som hyrläkare berättar: “Som hyrläkare sökte jag efter ett hållbart alternativ till bemanningsföretag inom vården. Under snart två års tid har vi undersökt hur vi kan behålla flexibiliteten i vardagen som hyrpersonal utan bekostnad av verksamheten och dess redan anställda. Vi vill hitta nya sätt att utmana marknaden och tror oss vara nära en lösning som inte innefattar dyra mellanhänder.”
Medgrundare Hani Movahed, civilingenjör med många års erfarenhet från IT-sektorn, fortsätter: “Mycket handlar om att stötta vårdgivare att bli en attraktivare arbetsgivare genom att skapa förutsättningarna till en mer flexibel arbetsform för de som önskar detta.

Att Capio Närsjukvård valde att samarbeta med MyPick handlar enligt Daniel Olsson om att: “MyPick har en unik insikt och förståelse för de framtidsutmaningar och möjligheter som vi står inför kring bemanning av sjukvården. Det gäller villkor och förutsättningar för både vårdpersonal och vårdgivare. Transparens och tydlighet är nyckelfaktorer för lyckade samarbeten och där tycker vi MyPick har en utmärkande roll idag.”

Meybod Kia är hoppfull och avslutar: “Detta är ett gyllene tillfälle för vårdpersonal att vara med och forma sin framtida arbetsroll och vi ser redan att intresset är stort att registrera sin intresseanmälan på mypick.se för vårdpersonal som vill ha mer flexibilitet i sin anställning samt för dem som arbetar som hyrpersonal.”

Det här är MyPick:

  • MyPick grundades 2016 med ambitionen att transformera sättet att hantera hyrpersonal inom vården genom att återföra makten till vårdgivare och vårdpersonalen.
  • Företaget har samlat insikter från majoriteten av regioner och landsting samt från vårdpersonal genom såväl kvantitativa studier som kvalitativa intervjuer för att skapa MyPick.
  • Genom digitaliseringens möjligheter samt att man inte har någon arvodesbaserad affärsmodell så kan man erbjuda marknadens bästa ersättning till vårdpersonal för den lägsta kostnaden för vårdgivarna.
  • Capios vårdcentraler i Stockholm kommer initialt att anslutas till MyPick för att successivt till årsskiftet ha samtliga vårdcentraler inom Capio Närsjukvård i tjänsten.
  • MyPick har öppnat sin intresseanmälan för läkare och sjuksköterskor som idag önskar arbeta som konsulter utan mellanhänder eller vårdpersonal som önskar en fast anställning med flexibla arbetsförhållanden. Läs mer på mypick.se